Audinys

    Norėdami gauti kainos pasiūlymą tiesiog išmatuokite lango stiklą (tikslumas nėra būtinas).

    Jeigu langas iš poros dalių, pavyzdžiui – atidaromos ir neatidaromos dalies, tokiam langui prireiks dviejų roletų, todėl išmatuokite abu stiklus.